+4021 255 7211 office@mattdesign.ro

DEZVOLTAREA CAPACITATII MATT DESIGN & PRODUCTION SRL PRIN EXTINDEREA PARCULUI DE UTILAJE PENTRU O COMPETITIVITATE SPORITA

Cod SMIS Proiect – 115445
Perioada de implementare 01.03.2017 – 31.12.2023
Valoarea totala a proiectului este de 2.258.129,94 lei din care valoarea finantarii nerambursabile este de 1.087.428,59 lei, compusa din 924.314,31 lei valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 163.114,28 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general POR si anume „Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri si sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate”. Pornind de la obiectivele trasate, proiectul isi propune ca atat la finalul implementarii, dar si in perioada post-implementare sa obtina o serie de rezultate cu impact direct asupra cresterii competitivitatii Matt Design & Production prin dezvoltarea activitatii acesteia. Obiectivul general si cele specifice ale proiectului sunt in stransa corelare cu obiectivele, prioritatile si masurile definite de politicile sectoriale, nationale si regionale de dezvoltare, fiind in conformitate cu PND 2014-2020 si se regaseste in Prioritatea 1 „Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere”, si in conformitate cu CNSR se regaseste in Prioritatea 2 „Cresterea competitivitatii economice”. Aceste obiective sunt in stransa concordanta cu cele ale Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.
Scopul proiectului consta in dezvoltarea afacerii companiei Matt Design & Production prin eficientizarea activitatii, care vizeaza in mod particular achizitionarea urmatoarele tipuri de echipamente:
– Cabina de vopsire si uscare presurizata;
– Masina de termoformare;
– Stivuitor;
– Compresor;
– Tocator.

Obiectivele specifice ale proiectului

Cresterea calitatii activitatii curente prin inovarea de produs si proces care presupune imbunatatirea serviciilor existente;
Respectarea si promovarea principiilor privind dezvoltarea durabila, prin activitati de utilizare a surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice), prin activitati de optimizare a fluxului tehnologic si prin cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor;
Cresterea vizibilitatii firmei pe plan international si atragerea de noi clienti prin participarea la un targ international

Activitatile proiectului

Achizitia si prestarea de servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului (Activitate realizata inainte de depunerea cererii de finantare)
Managementul proiectului
Incheierea contractului de consultanta in management si derularea serviciilor
Informarea si Publicitatea Proiectului
Achizitii de active corporale si necorporale necesare dezvoltarii societatii
Activitati de marketing pentru promovarea companiei
Achizitia si prestarea serviciilor de audit financiar
Participare la un targ international
Achizitia si derularea serviciilor privind „Certificarea produsului ”tester becuri” si recertificari sistem management ISO 9001, 14001”

Grup tinta

Beneficiari directi:
Compania prin crearea mai multor posibilitati de surse de venit rezultand in:
– Cresterea numarului de clienti;
– Cresterea veniturilor;
– Obtinerea unui avantaj competitiv prin achizitionarea unor echipamente de ultima generatie conform standardelor intenationale de calitate, mediu si siguranta muncii;
– Reducerea cheltuielilor cu prestatiile externe ca urmare a faptului ca firma va detine propriile utilaje de productie;
– Obtinerea unei pozitii mult mai sigure pe piata prin orientarea catre o dezvoltare durabila;

Angajatii prin imbunatatirea mediului de lucru prin:
– Dezvoltarea capitalului uman al intreprinderii prin angajarea a 2 persoane din categorii defavorizate;
– Cresterea calificarilor pe nivel de intreprindere;
– Mentinerea locurilor de munca;
– Cresterea sigurantei intr-un mediu dotat cu utilaje de ultima generatie;

Beneficiari indirecti:
Clienti: se va largi portofoliul de clienti cuprinzand:
– Persoane juridice: prin realizarea de produse de catre Matt Design & Production;
– Parteneri: furnizori si distribuitori ai materiilor prime pentru productia facuta de firma.

Rezultate asteptate

Cresterea rentabilitatii financiare cu minim 7% la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet dupa implementarea investitiei ca urmare a achizitiei celor 5 echipamente, 8 panouri fotovoltaice achizitionate si instalate; a activitatilor de certificare si recertificare.
2 persoane din categorii defavorizate angajate in timpul implementarii proiectului; echipamente adaptate conform nevoilor persoanelor cu dizabilitati.
Participarea la un targ international.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro